Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Şeyh Abdülkadir Geylani’nin Ayağının Bütün Velilerin Boynu Üzere Olması

3 sene önce
3.475 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran
Reklam saniye sonra kapanacak.
Reklam
Reklamı Geç

Hz. Pir’in Ayağının Bütün Velilerin Boynu Üzere Olması

Hz. Pir Abdûlkadir Geylani (ks), Bağdat’ta 50 şeyhten fazla bir sohbet meclisinde bir ara kalbine teveccüh ederek şunları söyledi:
“İşte, şu ayağım, her Allah جل جلالهdostunun boynu üzerindedir.” Bunun üzerine orada bulunanlar bu sözleri kendilerine söylenmiş bir emir telakki ederek, boyunlarını onun ayağına doğru uzattılar orada hazır bulunmayan evliya ise bulundukları yerde boyunlarını gıyaben ona doğru uzattılar.
Ahmed Er-Rıfai hazretleri, kendi medresesinde otururken, boynunu uzatarak “Boynum üzerine…” dedi. Bunun sebebi sorulduğunda da: “Şu anda Hz. Pir Abdûlkadir Geylani (ks) “Şu ayağım, bütün velilerin boynu üzeredir” sözünü söyledi diye cevap vermiştir.
Abdulkahir Es-Sühreverdi, o da, meclisinde, başını neredeyse yere düşecek şekilde eğerek “Başım üstüne, başım üstüne” demiştir.
Ebu Medyen Endülüsi, boynunu, bulunduğu mecliste uzatarak, “Allah’ım! Seni ve meleklerini şahit tutarım ki, işittim ve itaat ettim” demiştir.
Adiy b. Müsafir, Ali b. Hiti, Ahmed Er-Rıfai, Ebu Sa’d Kaylevi ve daha birçok evliya onun bu sözleri “Allah’ın emri” ile söylediğini, bu sözlerin Hz. Pir Abdûlkadir Geylani (ks)’nin kutupluğuna işaret ettiğini bildirmişlerdir.
Hatta bu hususu, rüyasında Hz.Resulullah’a soranlar bile vardır. Şeyh Halife b. Musa en – Nehr, rüyasında Hz.Rasululah’ı صلى الله عليه وسلم görünce ona, Hz. Pir’in bu sözü söylediğini bildirir. Resulullah صلى الله عليه وسلم ise Şeyh Halife’ye “Şeyh Abdûlkadir doğru söylemiştir. Çünkü o kutuptur. Onu gözeten de benim” diye cevap vermiştir.
Esasen, Hz. Pir Abdûlkadir Geylani (ks)’nin bu sözleri söyleyeceğini daha önceden pek çok şeyh haber vermiştir. Şeyh Musa Tahtevî Sühreverdi’nin “Mükaşefeti’l Cüneydiyye” kitabında bir mesele geçer. Cuma günü hutbe esnasında ilham ile Cüneyd-i Bağdadî Abdûlkadir Geylani (ks)’nin “Ayağım hiç tartışmasız bütün Allah جل جلاله dostlarının boynu üzeredir.” dediğini gördü ve başını eğdi ve bir iki basamak indi. Hutbeyi bitirip namazı kıldırdıktan sonra, ona hutbede ne yaptığını sordular. Dedi ki: “Bana gayp âleminden 5. asırda Peygamber Efendimizin neslinden, zamanın gavsı olacak ve lakabı Muhyiddin olacak, ismi Seyyid Abdulkadir olacak ve Geylan şehrinde doğacak bir zat gösterildi. Bu zat: “Benim ayağım, evvelden ahire kadar, sahabe ve 12 imam hariç bütün evliyaların boynu üzerindedir” demekle Allah-u Teâla جل جلاله tarafından emrolunacak. Cüneyd-i Bağdadî (ks) dedi ki; Benim aklıma geldi ki, ben onun zamanında değilim, nasıl boynumu indiririm. Allah-u Teâla’dan جل جلاله bana azar geldi. ”Ya Cüneyd! Bu iş sana niçin ağır geldi? O, benim mahbubumdur ve habibimin zürriyetindedir. Onun makamı kutup ve evliyalar arasında Habibimin, peygamberler arasında makamı gibidir.” Bütün evliyalar ruhları ve cesetleriyle hazır oldular ve boyunlarını indirdiler onun için ben de boynumu indirdim.
İmam-ı Rabbani Hazretlerinin, Velayet-i Hassa-i Muhammediyye’nin ser halkası olarak vasfettiği Hz. Pir Abdûlkadir Geylani (ks)’nin bu sözünü aktardıktan sonra, bütün evliyanın bu söze icabet etmesi gerektiğini bildirir.
Hz. Pir Abdûlkadir Geylani (ks)’nin bu sözü, onun tasavvuf ve tarikatta kat etmiş olduğu derecenin hem zamanındaki hem de daha sonraki sofiler tarafından yüksek bir kabul gördüğünün sembolüdür.