Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Gavsul Azamın Önde Gelen Müritleri ve Halifeleri

5 sene önce
3.429 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran
Reklam 5 saniye sonra kapanacak.
Reklam
Reklamı Geç

Hz. Pir’in Önde Gelen Müritleri ve Halifeleri

Hz. Pir (ks), zaman içerisinde çok büyük bir kalabalık kitleye sohbet etmeye başlamış, müritlerinin sayısı hızla artmıştır. Her şeyden önce evlatlarının onun hizmetinde olduğu unutulmamalıdır. Onun hizmetinde bulunan ve O’ndan feyizlenen müritleri arasında öne çıkan isimler şunlardır:
1. Ebu Medyen Şuayb b. Hüseyin el-Endülüsi: Medyeniyye tarikatinin kurucusudur. Hz. Pir Abdûlkadir Geylani (ks)’den hırka giymiştir.
2. Muvaffakaddîn Ebu Muhammed Abdullâh b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme el-Makdisî: Hanbeli fıkhına göre yazılmış “el-Muğni” isimli meşhur eserin sahibidir. O hırka giydikten 50 gün sonra Hz. Pir (ks), vefat etmiştir.
3. Ebu Muhammed Abdullah b. Ali el-Esdi: Esdiyye kolunun kurucusudur. Arafat’ta, Hz. Pir (ks)’den hırka giymiştir.
4. Ebu Ya’la Muhammed b. Muhammed b. Ebi Ya’lâ b.el-Ferrâ
5. Ebu Abdillâh Muhammed b. İbrâhim b. Sâbit el-Mısri el-Kizâni: Mısırda vefat etmiştir.
6. Ebu Amr Osmân b. Merzük b. Hamid b. Selâme el-Kureşi: Abdûlkadir Geylani (ks)’den, hac yaptığı sene Arafat’ta hırka giymiş ve Kadiriliğin Mısır’da yayılmasında etkili olmuştur.
7. Ebu’l-Fazl Ahmed b. Sâlih b. Şâfi’ b. Sâlih b. Hâtim el-Cîlî
8. Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Ahmed b. Ahmed b. Abdillah b. Nasr
9. Ebu Bekir Atik (Ma’tük olarak da bilinir) b. Ebi’l-Fazl b. Abdilaziz b. Ali b. Silâ el-Harbi el-Habbâz
10. Ebu’l-Feth Nasr b. Eityân b. Matar el-Münney en-Nehrevâni el-Hanbeli
11. Ebu’l – İzz Abdulmuğis b. Zehir b. Zerrâd b. Alevi el- Harbi
12. Ebu Abdillâh Muhammed b. Ebi’l-Maâlî b. Kâid el-Evânî
13. Ebu Alî (Ebu Muhammed) el-Hasan b. Müsellem b. Ebi’l-Cüd el-Fârisî: Keramet sâhibi bir zat olduğu kaydediliyor.
14.Ebu Mansur (Ebu’l-Hasan) Abdullâh b. Muhammed b. el-Mübârek (el-Velid) b. Ahmed el-Bağdâdî
15.Muvaffakaddîn Ebu’l-Kâsım Abdurrahmân b. Mekkî b. Hamza b. Muvakkî b. Ali el-Ensârî es-Sa’dî
16.Ebu Abdillâh Abdulgani b. Abdilvâhid b. Alî el-Makdisî el-Cemâîlî: Hadiste “emîrü’l müminin” diye çağırılırdı. Aynı zamanda hafız, âlim, şeyh ve zahit idi.
17.El-Kâdî Ebu’l-Feth Muhammed b. El-Kâdîyi’l-Ecell Ebi’l-Abbâs Ahmed b. Bahtiyar b.Alî el-Mendâî el-Vâsıtî(lbnü’l-Mendâi)
18.Ebu Muhammed Abdullâh b. el-Hüseyin b. Ebi’l-Fazl el- Cübbâî
19.Ebu’l-Kâsım Ömer b. Mes’üd b. Ebi’l-lzz el-Bağdâdî
20.Ebu Muhammed Mahmüd b. Osmân b. Mekârim en- Ne’âl el-Ezcî
21.İmâdeddîn Ebu İshak İbrâhîm b. Abdilvâhid el-Makdisî
22.Muhibbeddîn Ebu’l-Beka Abdullâh b. Ebî Abdillah el-Hüseyin b. Abdillâh b. el-Hüseyin el-Ukberî el-Bağdâdî ed-Darîr
23.Ebu Amr Osmân b. Merzük b. el-Batâyihî
24.Ebu’l-Ferec Abdulmuhsin b. Muhammed b. Ahmed b. ed-Devîre el-Basrî
25.Ebu Abdillâh Muhammed el-Batâyihî: Şeyh, veli ve fakih idi. Şam meşâyihine hırka giydirerek, Kadiriliğin orada yayılmasına vesile olmuştur.