Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Hz.Pir Abdulkadir Geylani’nin (ks) yazdığı eserler

3 sene önce
4.526 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran
Reklam saniye sonra kapanacak.
Reklam
Reklamı Geç

Hz. Pir’in Yazdığı Eserler
Hz.Pir Abdûlkadir Geylani (ks), dini ilimlerin birçoğunda eser tasnif etmiş, hakikat ehlinin hallerini anlatan kitaplar kaleme almıştır. Bunlardan bir kısmı basılmış, bir kısmı ise henüz basılmamış ve el yazması halinde bulunmaktadır. Hz. Pir Abdûlkadir Geylani’nin meşhur eserlerini şu şekilde sıralayabiliriz.
1. El-Gunye li-talibi tariki’l-Hak: Fıkıh, akaid, ve tasavvufla ilgilidir. Toplam olarak 10 bab, 6 kitap ve 309 fasıldan oluşur.
2. El-Fethu’r Rabbânî ve’l Feyzu’r Rahmânî: Abdûlkadir Geylanî Hazretleri’nin çeşitli tarihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin tarihi kaydedilmiştir.
3. Cilâü’l Hâtır min kelâmi’ş-Şeyh Abdilkâdir fi’z-zâhiri ve’l-bâtın (Cilâû’l-hâtır fi’l-bâtıni ve’z-zâhir): el-Fethu’r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî’nin adeta devamı niteliğindedir.50 meclis yani sohbetten oluşmaktadır.
4. Fûtûhu’l Gayb: Oğlu Abdürrezzak’ın Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin 78 adet sohbet, vaaz ve hutbesinden derlemiş kitaptır.
5. Mektûbât
6. Sırru’l Esrâr ve mâzharu’l Envâr fi ma yahtâcu ileyhî’l-ebrâr
7. Es-Sirâcü’l-vehhâc fi leyleti’l-mi’râc
8. Ed-Dûrerû ’s-seniyye fi’l-mevâızı’l-Geylâniyye
9. Tenbîhü’l-gabî fi rûyeti ’n-Nebî
10. El-Muhtasar fi ilmi’d-dîn
11. Usulü’s-seb’a
12. Usulü’d-din
13. Risale fi’t-tevhid
14. Akîde
15. Dîvân
16. El-Kasidetü’l-ayniyye
17. Reşfü’l-mûntehilin
18. Esmâûl-hûsnâ
19. Hamriyye, Ümmiyye, Taiyye, Lamiyye, Tasavvufiyye: şiirlerinden oluşur.
20. Hamse-i Geylânî
21. Vesile
22. Ed-Delail
23. El-Kibrîtû’l-ahmer fi’s-salâti ale’n-Nebî
24. (Duâu) Fethi’l-basâir
25. Salavat-ı Beşairu’l Hayrat

Reklam
BU VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.