Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Nu’man Bin Mukarrin (r.a)

3 sene önce
471 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran
Reklam saniye sonra kapanacak.
Reklam
Reklamı Geç

Nu’man Bin Mukarrin – Eshâb-ı kirâmınmeşhûr kumandanlarından.

Hazret-i Ömer, Eshâb-ı kirâmı toplayıp sordu:

– Ben bir ordu teşkil edip, İran üzerine göndermek istiyorum. Bu husûstaki görüşünüz nedir?

 

Çeşitli fikirler ortaya atıldı. Eshâbdan biri şunu teklif etti:

– Şam ve Yemen ordusu tamamen İran hudûduna hareket etsin. Sen de Mekke ve Medîne halkı ile Basra ve Kûfe tarafına git, bütün Müslümanları kâfirlerin üzerine gönder!

 

Hazret-i Ali kalkıp fikrini beyân etti:

– Ey mü’minlerinemîri! Şam askerini İran’a gönderirsen, Rumlar onların çoluk çocukları üzerine saldırır. Yemen askerini gönderirsen, o zaman Habeşliler bu tarafa geçer. Bu bölgeyi yalnız bırakırsan, etrafımızdaki Araplar isyâna kalkışır, arkadan vurup, senin önündeki işini unutturur.

 

Yerinde kalsın

Bunlar yerlerinde kalsın. Basra halkı üç kısma ayrılsın. Bir kısmı çoluk çocukların muhafazasında kalsın. Bir kısmı da ehl-i zimmetin ya’nîmüslümanolmıyan, harâc ve cizye veren vatandaşların muhafazası için, ihtiyat olarak bulunsun. Üçüncü kısmı ise, Kûfe askerine yardım için hareket etsin.

 

Acemler seni sınırda görürlerse, mü’minlerinemîri, Arapların kumandanı diyerek, daha fazla bir hırs ve istekle saldırırlar. Sayılarının çokluğuna gelince, biz şimdiye kadar sayı çokluğu ile savaşmadık. Allahüteâlânın yardımı ile iş gördük, zafer kazandık.

 

Hazret-i Ömer bu görüşü uygun bulup, dedi ki:

– Bu iş için Irak kumandanlarından birini seçiniz, sınırın işlerini ona bırakayım!

 

Danışma hey’etinde bulunanlar:

– Sen askerin durumunu daha iyi bilirsin. Çünkü sen onlarla görüştün. Durumlarına vâkıfsın. Onları iyi tanıyorsun, diye arz ettiler.

 

Bunun üzerine Hazret-i Ömer, Nu’man bin Mukarrin el-Müzenî’yi kumandan olarak ta’yîn etti.

 

Nu’man bin Mukarrin, bir miktar Kûfe askeriyle Cundişâpûr ve Sûs kolunda idi. Hazret-i Ömer ona yazılı bir emir göndererek, etrafındaki askeri yanına toplıyarak, Nihavent üzerine hücum etmesini emretti.

 

Kûfe kumandanına da, halkı Allah yolunda harbe teşvik edip, onları Nu’man bin Mukarrin’in emrine göndermesini yazdı. Bölgedeki kumandanlara, Ahvâz askeriyle, Fâris ve İsfahan hudûdunda bekleyip, o taraflardan Nihavent’in yardımını kesmelerini emretti.

 

Tekbîr sesleri

Nu’man bin Mukarrin Hazret-i Ömer’in emrettiği şekilde ordusu ile hareket etti. Bu orduya, Kûfe’den Huzeyfe bin Yemân kumandasındaki kuvvetle, Mugire bin Şu’be kumandasındaki Medîne’den gelen kuvvetler de katıldı. Nu’man bin Mukarrin’in yanında 30 bin civârında asker toplandı. İran ordusu ise 150 bin kadardı. İran başkumandanı Fîrûzan’dı.

 

Nu’man bin Mukarrin’in ordusunda Cerir bin Abdullah Becelli, Mugire bin Şu’be gibi büyük zâtlar, Tuleyha bin Huveylid, Amr bin Ma’dıkerib gibi bin kadar kahraman vardı.

 

Nu’man hazretleri, Tuleyha ile Amr’ı keşif için Nihavent’e gönderdi. Bunlar kimseye rastlamayıp, geri döndüler. İslâm ordusu ile Nihavent arası, yirmi saatten fazla idi. Bu mesâfede tehlikeli bir durum olmadığı anlaşılınca, Nihavent’e yüründü.

 

Bir çarşamba günü, iki ordu birbiriyle karşılaştı. Numan bin Mukarrintekbîr alınca, bütün İslâm ordusu tekbîr aldı. Tekbîrsadâsından yer, gök inledi. Tekbîr sesleri, İran ordusu üzerinde derin bir korku meydana getirdi.

 

Nu’man bin Mukarrin kumandasındaki İslâm ordusu ile Nihavent yakınlarında putperest İran ordusu arasında harp başladı. İran ordusu, etrafını hendek ve birçok engellerle sağlamlaştırmıştı. İranlılar, istediği zaman siperlerinden çıkış yapıp, sonra geri dönebiliyorlardı. Bu yüzden muhârebeden bir netîce alınamıyordu.

 

Bir ara İran ordusu siperlerinden çıkıp, İslâm ordusunun yakınlarına kadar geldi ve ok atmıya başladılar. Müslümanlardan yaralananlar oldu. O gün cum’a idi. Nu’man hazretleri İslâm ordusuna:

– Mü’minlerinemîri minbere çıkıp, hutbede Müslümanların zaferi için duâ edinceye kadar hücuma geçmeyiniz, emrini verdi.

 

Yakınımıza kadar geldiler

O zaman, Mugire bin Şu’be, Nu’man hazretlerine dedi ki:

– Durumu görüyorsun. Yakınımıza kadar geldiler. Bize doğru yürüyüşe geçtiler. Ok atıp, bizden ba’zılarını da yaraladılar. Hemen hücuma geçelim.

– Evet doğrudur. Sen menkıbeler sahibi bir kimsesin. Fakat ben Resûlullahın savaşlarında bulundum. Günün ilk saatlerinde savaşmazsa, güneşin sıcaklığı kaybolup rüzgârın esmesine, Allahüteâlânın yardımının gelmesine kadar savaşı geciktirirdi.

 

Bundan sonra, Nu’man bin Mukarrin atına binip, askeri dolaştı. Her sancağın yanında durup, onları harbe teşvik edip, coşturdu. Sonra dedi ki:

– Ben sancağı üç defa sallıyacağım. İlk salladığımda herkes ihtiyacını giderip abdest tazelesinler. İkincisinde harbe hazır hale gelsinler. Üçüncüsünde hepiniz hücuma geçiniz. Ben bile olsam, biri şehîd düşerse, kimse onun yanında toplanmasın. Hiç kimse hücumdan geri durmasın! dedi.

 

Sonra şöyle duâ etti:

Allahım! Müslümanların zaferi kazanması yolunda Numan’a şehîdlikihsâneyle . Zaferi müyesser kıl!

 

Bütün İslâm ordusu, “âmin” dedi.

 

Hazret-i Numan bayrağı üç defa salladı. Sonra İslâm ordusu hücuma geçti. Savaş başlamıştı. Çetin bir savaş oldu. Müslümanların biri yere düşmüştü. Bu, İslâm ordusunun kumandanı Nu’man bin Mukarrin idi. Nu’man bin Mukarrin:

– Üzerime bir elbise örtünüz, beklemeden düşmanın üzerine saldırınız, bu halim sizi korkutup, gevşetmesin, buyurdu.

 

Kimse düşenle oyalanmasın

Numan bin Mukarrin yere düşünce, bayrağı Huzeyfe bin Yemân aldı. Bu sıradaki manzarayı Hazret-i Ma’kil bin Yesar şöyle anlatır:

“Numan bin Mukarrin yaralanıp düşünce, yanına geldim. Kimse, kimse ile oyalanmasın, velev ki ben bile olsam, sözünü hatırlayınca orada beklemedim. Yalnız, belli olması için bir işâret koydum. Düşman, kumandanları öldürüldüğü zaman onun başına toplanır, savaşla ilgileri pek kalmazdı.

 

Nihayet İran ordusu kumandanı, kendine ait boz katırından düşmüş, karnı yarılmıştı. Bu vesîle ile Allahüteâlâ Müslümanlara zaferi müyesser kılmış, İran ordusu hezimete uğramıştı. Savaş bitmişti. Nu’man bin Mukarrin’in yanına gittim. Vefât etmek üzere idi. Su getirip, yüzünü yıkadım. Bana sordu:

– Sen kimsin?

– Ma’kil bin Yesar’ım.

– Müslümanlar ne yaptılar?

– Allahüteâlâ zaferi müyesser kıldı.

– Elhamdülillah! Bu zaferi Hazret-i Ömer’e yazınız.”

 

Hazret-i Nu’man bin Mukarrin bundan sonra kelime-i şehâdet getirip şehîd oldu.

 

Nu’man bin Mukarrin’inşehâdeti ve Müslümanların zaferi haberi Medîne-i Münevvereye geç gitmişti. Hazret-i Ömer, İslâm ordusunun muzaffer olması için devamlı duâ ediyordu. Medîne âlimlerinden yaşlı bir zât şöyle anlattı:

 

Medîne’ye bir Bedevî geldi ve sordu:

– Nihavent ve İbniMukarrin’den haberiniz var mı?

– Niçin soruyorsun?

– Hiç, soruyorum işte!

Bu durum Hazret-i Ömer’e haber verildi. Hazret-i Ömer, onu çağırdı ve dedi ki:

– Nihâvent ve İbniMukarrin hakkında konuşman, bir şeyleri bildiğini gösterir. Bildiklerini bize anlat.

Kırmızı deve

Bedevî anlatmaya başladı:

– Ey mü’minlerinemîri! Ben falancayım. Malımla, servetimle, çoluk çocuğumla Allah ve Resûlü için hicret etmek üzere yola çıkmıştık. Falanca yerde konakladık. Oradan ayrıldığımız zaman, ansızın bir benzerini görmediğimiz, kırmızı bir deve üzerinde bir adamla karşılaştık. Nereye gittiğini sorunca, Irak’tan geldiğini söyledi. Bunun üzerine, oradaki Müslümanların durumlarını da sorunca şöyle dedi:

– Düşmanları ile muharebe ettiler. Allahüteâlânın izni ile, düşman mağlup oldu. Nu’man bin Mukarrinşehîd düştü. Vallahi Nu’man’ı da Nihavent’i de bilmem.

Hazret-i Ömer muharebenin hangi Cum’a olduğunu, bilip bilmediğini sordu. Bedevî, hangi Cum’a olduğunu bilmediğini, fakat, falanca gün göç ettik, falan gün, falan yere indik, diyerek, harbin yapıldığı vakti bildirdi. O bunları anlatınca, Hazret-i Ömer buyurdu ki:

– O gün Cum’adır. Herhalde, haber getirip götüren biri ile karşılaşmışsın. Onların böyle postacıları vardır.

 

Sonradan alınan haberlerden, Nihavent muharebesinin Bedevînin bildirdiği günde yapıldığı anlaşılmıştır. Hazret-i Ömer’e Nu’man bin Mukarrin’inşehâdet haberi gelince, mescidde minbere çıktı. Müslümanlara, Nu’man bin Mukarrin’inşehâdet haberini verip ağladı.

 

Abdullah bin Mes’ud şöyle buyurdu:

– Îmânın ve münâfıklığın birçok yerleri, evleri vardır. Mukarrinoğullarının evi, îmânın konakladığı evlerden biridir.

Kardeşleri de kumandan

Şehîdlik gibi yüksek bir makâma kavuşan Nu’man bin Mukarrin, Müzenîkabîlesindendir. Künyesi EbûAmr’dır. Kardeşleri, Suveyd bin Mukarrin ile Nuaym bin Mukarrin ile birlikte Hudeybiye antlaşmasından önce Müslüman olmuştur. Kardeşleri de Nu’man gibi askerlik ve kahramanlık bakımından meşhur sahâbîlerdendir.

Nu’man bin MukarrinResûlullah ile beraber Mekke’nin fethine ve Huneyn gazvelerine katılmıştır. VedâHaccı’nda da hazır bulunmuştur.

 

Resûlullahınvefâtından sonra, halîfe olarak Hazret-i Ebû Bekir seçilmişti. Bu sırada ortada büyük bir irtidatya’nî dinden çıkış hareketi başladı. Hazret-i Ebû Bekir bu fitneye gereken cevabı verdi.

 

Nu’man bin Mukarrin bu irtidat fitnesine karşı verilen mücâdelede de bulundu. Böylece irtidat fitnesinin, büyümesine meydan verilmiyerek büyük bir felâketin önüne geçilmiş oldu. Nu’man bu hizmetlerine Hazret-i Ömer’in hilâfeti devrinde de devam etti. Onun hizmetleri, Irak ve İran taraflarında da çok oldu. 642 yılında Nihavent’teşehîd oldu.

Reklam
BU VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.