Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Binek Hayvanı Üzerinde Namaz

5 sene önce
1.171 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran
Reklam 5 saniye sonra kapanacak.
Reklam
Reklamı Geç

Binek Hayvanı Üzerinde Namaz
Şehir olsun köy olsun yerleşim merkezlerinin dışında *1 binek üzerinde, binek hayvanı ne yana giderse, gitsin vakit namazlarıyla kılınmakta olan sünnetler de dahil olmak üzere, her türlü
nafile namaz kılınabilir. Sonra binek üzerinde başlanılan namaz binekten inerek tamamlanılabilir; *2 ancak yerde başlanılan namaza binek üzerinde devam edilemez. Ebû Hanîfe (Rahmetullahi aleyhin, diğer sünnetlerden daha kuvvetli olduğu gerekçesiyle, sabah namazının sünneti için hayvandan inilmesi hayvan üzerinde kılınmaması gerektiğini söylediği naklolunmuştur.
Yoruldukları takdirde nafile kılanların herhangi bir şeye yaslanmaları mekruh değildir. Ama özürsüz olarak yaslanmak, edebe aykırı olacağından mekruh olup bu konuda öne sürülen en kuvvetli ve en açık görüş budur. Üzerinde namaz kılınan hayvanın üstünde pislik bulunması namaza engel değildir hatta pisliğin eyer ve üzengilerde bulunmasının bile bir zararı olmaz. (Öne sürülen diğer görüşler arasında) en doğrusu da budur. Yürüyerek namaz kılmak ittifakla geçerli değildir.

Farz ve Vacip Namazların Hayvan Üstünde Kılınması
Farz namazların; vitir namazı, nezredilmiş namazlar ve başlanıldıktan sonra bozulmuş nafile namazlar gibi namazların, cenaze namazının ve âyeti yerde okunmuş tilâvet secdesinin hayvan üzerinde eda edilmesi doğru değildir. Ancak hırsız yüzünden, hayvanından indiği takdirde hayvanının yahut elbisesinin çalınacağı endişesi gibi bir zaruretten ve yırtıcı hayvan korkusundan, bulunulan yerin çamur olmasından, hayvanının serkeş olmasından ve hayvanından indiğinde tekrar binmekten âciz olup bindirecek kimsenin bulunmaması gibi mazeretlerden dolayı mezkûr namazlar hayvan üzerinde kalınabilir.

Hayvan Üzerindeki Mahfilde Namaz
Hayvan üzerindeki mahfilde *3 namaz; hayvan ister seyir halinde bulunsun ister durmakta olsun, tıpkı hayvan üzerinde kılınan namaz gibidir. Hayvan üzerindeki bu mahfilin altına ahşap destekler koymak suretiyle yere tesbit edildiğinde yer hükmünde olacağından böyle bir mahfil içinde ayakta farz namaz kılınabilir.

 

*1 “Şehir dışı” ile her türlü yerleşim birimlerinin dışı kasdedilmektedir. Bu ister şehir dışı olsun, ister köy ve ister göçebe çadırlarının dışı olsun fark etmez. Bize göre yolcu (seferî) olmak şart değildir.
Hatta görülecek bir iş için bir takım yerlere gidilse bile, binek üzerinde (nafile) namaz kılınabilir. Mâlik ve
Şafiî’ye göre ise, binek üzerinde namaz, ancak (seferî) yolcu olmak şartıyla caizdir. Bizim mezhebimizin imamlarından
Ebu Yûsuf a göre hayvan üzerinde îmâ ile namaz kılabilmek için yerleşim biriminin dışına çıkmak şart
değildir, yerleşim biriminde dahi kılınabilir.
*2 Çünkü hayvandan inilmesi hâlinde rükû’ ve secde yapılacak, kıbleye dönülecek ve (daha buna benzer hayvan üzerinde yapılamayan) bir takım şeyler yapılacaktır. Ama hayvana binildiğinde rükû ve secde yerine îmâ edilecek, kıbleye dönmek gerekmeyecek ve daha namazın şartlarından terkedilmesine müsamaha olunan bir takım şeyler yapılacaktır. Binâenaleyh, noksan bir şeyin tam ve kâmile doğru yürütülmesi uygundur, ama bunun aksi (yani kâmil bir şeyin noksana doğru götürülmesi) uygun değildir.

*3 Develer üzerine konulan, içerisine yolcuların (daha çok kadınların) bindiği mahfil.

Reklam
BU VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.