Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

HZ.ZEKERiYYA ALEYHiSSELÂM

5 sene önce
1.161 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran
Reklam 5 saniye sonra kapanacak.
Reklam
Reklamı Geç

HZ.ZEKERiYYA ALEYHiSSELÂM 

Hazreti Zekeriyya, israiloğullarına gönderilen peygamberlerdendir. ismi Zekeriyya bin Âzan olup, soyu Süleyman aleyhisselâma ulaşır. Musa aleyhisselâmın getirdiği dinin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Marangozluk yapar, elinin emeğiyle geçinirdi. Zekeriyya aleyhisselâm zamanında fiam vilâyeti Batlamyüsilerin elindeydi. Onlar Kudüs’te bulunan Beyt-ül-Makdis’e hürmet ederlerdi. Beyt-ül-Makdis mamur olup, gece ve gündüz orada ibadet edilirdi. Mescitte, Harun aleyhisselâm neslinden din büyükleri vardı. O zamanlarda israiloğulları arasında peygamber yoktu. Bunlar, bir peygamber göndermesi için gece gündüz Allahü teâlâya dua ettiler. Allahü teâlâ, Beyt-i Makdis’te Tevrat yazmayı ve kurban kesmeyi idare eden Zekeriyya aleyhisselâmı peygamber olarak vazifelendirdi. Zekeriyya aleyhisselâm, nasihat ederek insanları doğru yola çağırdı. israiloğullarından, onun bildirdiklerine inananlar olduğu gibi, inanmayıp karşı çıkanlar daha çok oldu. Zekeriyya aleyhisselâm, imran bin Masan isminde bir dostunun kızı olan Elisa ile evlendi. Elisa, Hazreti Meryem’in teyzesi idi. Zekeriyya aleyhisselâm, Beyt-i Makdis’te ibadet etmekte olan Hazreti Meryem’i himayesi altına aldı. Hazreti Meryem için Beyt-i Makdis’te yüksek bir oda yaptırdı. Hazreti Meryem bu odada hem Allahü teâlâya ibadet etti, hem de Zekeriyya aleyhisselâmdan Tevrat okudu. Hazreti Zekeriyya’nın duası Zekeriyya aleyhisselâm 99 veya 120 yaşına geldiği hâlde, neslini devam ettirecek bir evlâdı yoktu. Hanımı da zaten çocuk doğurmuyordu ve 98 yaşındaydı. Gerek Zekeriyya aleyhisselâmın, gerekse hanımının çocuk sahibi olma yaşları geçmişti. Fakat içine bir evlât sevgisi düşüp, kendisine salih bir evlât ihsan etmesi için Allahü teâlâya dua etti. Allahü te- âlâ, ona Yahya isminde bir oğlan çocuğu ihsan edeceğini Cebrail aleyhisselâm vasıtasıyla bildirdi. Birgün Zekeriyya aleyhisselâm, odasında namaz kılarken, beyaz elbiseler içerisinde Cebrail aleyhisselâm gelerek, Allahü teâlânın, kendisine Yahya isminde bir oğul ihsan edeceğini müjdeledi. Ayrıca, onun, Hazreti isa’yı tasdik edeceğini, zamanın büyüklerinden ve bütün kötülüklerden uzak, peygamberlikle muttasıf, salihler zümresinden bir zat olacağını haber verdi. Zekeriyya aleyhisselâm bu müjdeye sevinip, arzusunun çabukluğunu arz ederek, şöyle münacatta bulundu: – Ya Rabbi! Bana vadetti- ğin çocuğun olacağına delil ve alâmet olmak üzere, bu gönlüme yerleşmesi ve kalbimin, bana vadettiğin şeyde mutmain olması için bir nişan ver. O alâmetle bu nimeti şükürle karşılayayım. Allahü teâlâ Zekeriyya aleyhisselâmın duasını kabul ederek buyurdu ki:  Senin için alâmet, birbiri ardınca üç gece ve gündüz insanlarla konu- şamamandır. Yahya aleyhisselâm ana rahmine düşünce, Zekeriyya aleyhisselâm konuşamaz oldu. Meramını ancak işaretle anlatabiliyordu. O, bu üç gün içinde devamlı ibadet ve zikirle meşgul oldu. Cenab-ı Hakka karşı hamd ve şükür vazifesini yerine getirdi. Müddet tamam olunca, Yahya aleyhisselâm dünyaya geldi. Yahya aleyhisselâmın doğumu ile, Zekeriyya aleyhisselâm ve ailesi sevince gark oldular. Hazreti Zekeriyya’nın şehadeti Yahya aleyhisselâmdan altı ay sonra, isa aleyhisselâm dünyaya geldi. israilo- ğulları, isa aleyhisselâm be- şikteyken, Allahü teâlânın kudretiyle konuşmasına rağmen, onun babasız dünyaya gelmesiyle ilgili olarak, Zekeriyya aleyhisselâma iftira ettiler. Zekeriyya aleyhisselâmı öldürmek üzere aramaya başladılar. Yahudilerin iftiralarını ve kendisini öldürmek istediklerini haber alan Zekeriyya aleyhisselâm, Yahudilerin bulundukları yerden uzaklaştı. Yahudiler, onu yakalamak için peşine düştüler. Zekeriyya aleyhisselâm Beyt-ül-Makdis yakınlarında ağaçlı bir bahçeye girdi. Bir ağacın yanından geçerken, ağaçtan ses geldi: – Ey Allahın peygamberi! Bana gel! Ağaç yarıldı ve Zekeriyya aleyhisselâm içine girdikten sonra tekrar kapanarak, onu gizledi. israiloğulları, Zekeriyya aleyhisselâmın izini takip ettikleri hâlde, onun nereye gittiğini anlayamadılar. O sırada şeytan gelerek, onlara dedi ki:  Bu ağacı bıçkı (testere) ile kesin, burada ise meydana çıkar. Yoksa ne kaybedersiniz ki? Kâfirler o ağacı biçerek Zekeriyya aleyhisselâmı şehit ettiler. Zekeriyya aleyhisselâmın türbesi Halep’tedir. Her peygamber gibi Zekeriyya aleyhisselâmın da mucizeleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Kalemleri, kendi kendine Tevrat’ı yazardı. Zekeriyya aleyhisselâm Beyt-i Makdis’te maiyetinde yetmiş kişi olduğu hâlde Tevrat yazarlardı. Yahudilerin biri gelip dedi ki: Hak peygamber olsaydın, elinle Tevrat yazmaya muhtaç olmazdın. Sen de elinle yazıyorsun. Emrindekilerle senin aranda hiçbir fark görmüyorum. Hazreti Zekeriyya bu söze çok üzüldü ve meraklandı. Cebrail aleyhisselâm gelip dedi ki:  Ey Zekeriyya, buradan kalkınız! Kaleminize emrediniz, kendi kendine yazsın! Zekeriyya aleyhisselâm, kalkıp, emredince, kalem istenen şeyi yazmaya başladı. O saatte kalem on iki sure yazdı. Bu mucize ile birçok kimse iman etti. Zekeriyya aleyhisselâm, Hazreti Meryem’i terbiyesi altına aldığı vakit, yazılması lâzım gelen kefaletnameyi, kalemsiz, hokkasız yazmıştır. Zekeriyya aleyhisselâm ile Beyt-i Mukaddes hademe ve kayyimlerinden yirmi dokuz kişi arasında, Hazreti Meryem’in kefaleti hakkında meydana çıkan ihtilâf üzerine, herkes kendi kalemini Ürdün suyuna atmışlarken, yalnız Zekeriyya aleyhisselâmın kalemi suyun üzerinde dikili kalmıştır. Ağaçlar, Zekeriyya aleyhisselâmla konuşurlardı. Yahudilerden bir taife kendisini şehit etmek üzere araştırırlarken ve kendileri de onlardan kaç- tığı vakit, bir ağaç; “Ey Allahın peygamberi, gel bende gizlen, seni ben muhafaza ederim!” diye dile gelmişti. Zekeriyya aleyhisselâm su üzerinde yürür ve mübarek ayakları ıslanmazdı. Kendisi için, suda yürümekle, karada yürü- mek arasında fark yoktu. Zekeriyya aleyhisselâmdan mucize istendiği vakit, yakınlarındaki ağaç- lara mübarek eliyle işaret etmiş, ağaçlar, hemen köklerinden kopup, önlerine gelip durmuşlardır.

Reklam
BU VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.